ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Cinsel temasla bulaşan cinsel bölge, deri, içorganlar (sindirim sistemi,merkezi sistemi, solunum sistemi)  ile  ilgili belirti veren hastalıkların genel adıdır. Hepatit B (sarılık), sifiliz (frengi), bel soğukluğu (gonore), genital siğil, AİDS cinsel yolla bulaşan hastalıklara örnektir. Kan yoluyla veya cinsel temasla bulaş söz konusu olabilir.

Erken yaşta cinsel temas, çoklu ilişki, enfekte materyal, enjektörle temas (uyuşturucu bağımlılığı,  hijyenik çalışmayan kuaför salonları vs)  bulaş olasılığını artırmaktadır.

Cinsel bölgede ortaya çıkan yaralar, kabartılar, cinsel akıntı (kötü kokulu, koyu renkli), kasıklarda sertlikler, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma şeklinde belirti verebilir.

Hastalığın tedavisi kadar, hastalıktan korunma da çok önem taşımaktadır.

Korunma yöntemleri

 – Kondom kullanımı

– Ortak havlu, giysi kullanmamak,

– İlişki öncesi ve sonrası yıkanmak,

– Bulaşıcı hastalık tarama testlerini ihmal etmemek,

 – Hepatit B aşısını gerektiği dozda yaptırmak,

– Hastalığın olduğu bilinen dönemde ilişkiye girmemek, şeklinde özetleyebiliriz.

Bel Soğukluğu

Vajinal, oral, makat ilişkileri ile olan temaslarda veya infeksiyonu taşıyan anneden bebeğine

bulaşabilmektedir.

Eklem, göz, deri, cinsel bölge, prostat, rahim ağzı, bağırsağın son kısmı ve anüs infeksiyonu oluşturabilir. Sarımsı kahverengi genital akıntı olur.

Frengi (SİFİLİZ)

Cinsel temas yoluyla bulaştırıcı olan bir bakteri (T.pallidum) nin neden olduğu ilk dönemde cinsel bölgede agrısız yara (şankr), şankr döneminden birkaç kafta sonra kasıklarda bezeler, 2. Döneminde saç dökülmesi, deride döküntüler, ateş, nezle- grip benzeri tablo, 3. Döneminde merkezi sinir sistemi tutulumu şeklinde tablo oluşturabilir. Erken dönemde tespit edildiğinde antibiotik tedavisi ile tedavi mümkündür.

Akıntı

Bel soğukluğu etkeni haricindeki bakterilerin cinsel yolla vücuda girmesi ile sık idrar çıkma, idrar yaparken yanma, genital akıntı (koyu renkli ve kokulu olabilen) şeklinde kendini gösterebilir. Trichomonas enfeksiyonunda sarı- yeşil, beyaz akıntı olur. Mycoplasma, Chlamidya enfeksiyonunda beyaz, sarı akıntı olur. Gadrnerella infeksiyonunda balık kokusu şeklinde akıntı olur. Tedavide etkene bağlı olarak antibiotik seçimi uygundur.

Uçuk (HERPES) infeksiyonu

Deri ve yumuşak dokuda belirti verebilen herpes simplex virüs teması sonrası oluşan bir enfeksiyondur. Ağız çevresi, veya %5 oranda genital bölgede içi su dolu kabarcıklar, kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma hissi, kasıklarda boğazda bezeler şeklinde belirti veren bir enfeksiyondur. Lezyon görülmeyen evrede bile bulaşıcılık mümkündür. Lokal krem şeklinde veya hastalık şiddetine göre ağızdan antiviral ilaçlar tedavide uygundur. Tedavi sonrası tekrarlamalar söz konusudur.

Genital siğil

HPV adlı virüsün deriye temasıyla bulaşan deri renginde veya koyu renk kabartılarla kendini gösteren infeksiyondur. Kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabilmektedir. Mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavisinde asitli lokal ilaç, elektrokoter, kriyoterapi (dondurma tedavisi), lazer tedavileri uygulanabilmektedir. Tedaviye rağmen tekrarlama gösterebilir.

Molluskum Kontagiosum

Bir tür virüsün etken oldugu deride kabarık noktacıklar şeklinde göülen bir enfeksiyondur. Çocuk ve erişkinlerde görülebilmektedir. Lokal ilaçlar, elektrokoter, kriyoterapi şekkinde tedaviler mevcuttur.